Seminar 1 za 3. letnik matematike.
Seminar 1 za 3. letnik Matematike-UNI
Kompleksna analiza za 3. in 4. letnik matematike.
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Seminar 1 za 3. letnike pedagoške matematike

Razmišljali bomo o splošnih temah poučevanja (matematike), ter v diskusiji in s pripravo pisnega izdelka razpravljali o kritičnem, odgovornem in ustvrjalnem odnosu do učiteljskega dela.
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Spoznamo abstraktni Lebesgueov integral, na katerem temeljita sodobni verjetnostni račun in statistika.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Analiza 3 za 3. letnik univerzitetnega študija matematike.

Predmet obravnava Banachove prostore in omejene linearne operatorje med njimi (Hahn-Banachov izrek, izrek o odprti preslikavi, princip enakomerne omejenosti, Hilbertovi prostori, spektralna teorija, kompaktni operatorji ...).

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Geometrija za študente 3. in 4. letnika pedagoške smeri univerzitetnega študija matematike in izbirni predmet za študente 4. letnika uporabne in teoretične smeri ter študente IŠRM.

Numerično reševanje linearnih sistemov, predoločenih sistemov, računanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev.

Ukvarjamo se z numeričnim reševanjem različnih matematičnih problemov: nelinearne enačbe, linearni sistemi, predoločeni sistemi, problemi lastnih vrednosti, interpolacija, numerično odvajanje in integriranje, diferencialne enačbe.