This course allows guest users to enter  

Statistika podaja vsebine, ki sodijo med najbolj uporabna poglavja matematike. Znanje osnovnih pojmov statistike je lahko izhodišče za mnoge uporabe v tehniških vedah, ekonomiji, financah, zavarovalništvu in drugod.

Najprej bomo spoznali bomo osnove verjetnostnega računa, nato pa si bomo ogledali osnovne statistične metode: vzorčenje, ocenjevanje parametrov in testiranje hipotez.


1. Izjavni, predikatni račun
2. Množice, relacije, funkcije, urejenosti
3. Teorija števil
4. Algebra
5. Teorija grafov

Matematika 2 za 2. letnik visokega strokovnega študija praktične matematike

Osnove programiranja v javi. Aritmetika, spremenljivke, tabele in zanke, metode, delo z datotekami, objektno programiranje, uporabniški vmesniki, seznami, vektorji.