Računalništvo za 2. letnik matematične fizike.

V ANALIZI II za fizike obdelamo zahtevnejša poglavja matematične analize. To so med drugim: večkratni integrali, Fourierove vrste, navadne diferencialne enačbe, vektorska analiza, analitične funkcije, Fourierova transformacija, parcialne diferencialne enačbe, ortogonalni polinomi, variacijski račun.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Ukvarjali se bomo z napakami pri numeričnem računanju, z reševanjem nelinearnih enačb, numeričnim integriranjem in odvajanjem,
reševanjem sistemov linearnih enačb in numeričnim reševanjem
diferencialnih enačb.