Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu
Praktikum za študente 3. letnika merilne tehnike.