Teorija kategorij za podiplomski študij matematike, raziskovalna smer.
Za slušatelje podiplomske izboraževalne smeri.

Obravnavali bomo naslove iz klasične evklidske geometrije v povezavi z (elementarno) kompleksno analizo in linearno algebro. Uporabljali bomo tudi računalniške programe za dinamično geometrijo.

Vsako izmed tem bomo obdelali z vidika klasične elementarne geometrije, analitično in ponazorili z računalniško simulacijo.

Iz naslova izpitnih obveznosti bo vsak študent na podoben način obdelal posamezno temo.
Izbrana poglavja iz uporabe IT v matematičnem izobraževanju.