Podiplomski tečaj iz analize omrežij.
Podiplomski študij statistike. Uvod v okolje R. Izbrana poglavja iz uprabe IT v analizi podatkov.