Osnove kombinatorike in teorije grafov.
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Algebra 1 za 1. letnik univerzitetnega študija finančne matematike

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  
Analiza 1 za študente finančne matematike in za študente interdisciplinarnega študija računalništvo z matematiko
Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Analiza 2 je nadaljevanje Analize 1.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Makroekonomija je ekonomska veda, ki se ukvarja s proučevanjem narodnogospodarskih značilnosti. Odgovoriti poskuša na vprašanja kot je izvor inflacije in brezposelnosti in na najpomembnejše ekonomsko vprašanje zakaj gospodarstva rastejo na dolgi rok.

Mikroekonomija je ekonomiji kot mehanika fiziki. Predmet seznanja študenta z osnovnimi ekonomskimi problemi in načini njihovega reševanja. Podrobno predstavi teorijo potrošnika in proizvodnje ter delovanje tržnih mehanizmov. Študentu daje osnovna analitična orodja, potrebna pri tem in kasnejših ekonomskih predmetih.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

Predmet se izvaja v dveh delih. Predavanja so namenjena ponovitvi in poglobitvi srednješolske snovi, vaje pa predstavljajo podporo predmetoma Analiza 1 in Algebra 1.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  

V okviru tega predmeta se bomo seznanili z osnovnim delom na operacijskem sistemu Windows, osnovami dela na spletu, povedali nekaj o uporabniških programih v Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) in se naučili izdelovati preproste spletne strani (HTML, CSS). Potem se bomo posvetili pisanju matematičnih besedil v LaTeX-u in reševanju nekaterih matematičnih problemov s pomočjo programa Mathematica.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom