Didaktika fizike s projekti je nosilni predmet podiplomske izobraževalne smeri in nadgrajuje znanja pridobljena pri Didaktiki fizike I in II.