Numerična analiza - FGG
(NA-FGG)

 This course allows guest users to enter

Predmet na podiplomskem študiju FGG. Ukvarjamo se z razvojem in analizo numeričih metod za reševanje različnih problemov: nelinearne enačbe, linearni in nelinearni sistemi, predoločeni sistemi, problemi lastnih vrednosti, interpolacija, integriranje, diferencialne enačbe.

This course allows guest users to enter