Didaktika fizike s projekti
(DIDFIZ-POD)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Didaktika fizike s projekti je nosilni predmet podiplomske izobraževalne smeri in nadgrajuje znanja pridobljena pri Didaktiki fizike I in II.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis