Numerične metode
(NM)

 This course allows guest users to enter

Ukvarjamo se z numeričnim reševanjem različnih matematičnih problemov: nelinearne enačbe, linearni sistemi, predoločeni sistemi, problemi lastnih vrednosti, interpolacija, numerično odvajanje in integriranje, diferencialne enačbe.

This course allows guest users to enter