Analiza II
(ANA2-FIZ)

 This course allows guest users to enter


V ANALIZI II za fizike obdelamo zahtevnejša poglavja matematične analize. To so med drugim: večkratni integrali, Fourierove vrste, navadne diferencialne enačbe, vektorska analiza, analitične funkcije, Fourierova transformacija, parcialne diferencialne enačbe, ortogonalni polinomi, variacijski račun.

This course allows guest users to enter