Računalništvo
(RAČ)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom


Predmet Računalništvo (TM + PM) se predava v šolskem letu 2007/2008 na Fakulteti za Matematiko in Fiziko Univerze v Ljubljani. Predmet je obvezen za študente 2. letnika univerzitetnega študija pedagoške matematike in za študente 2. letnika univerzitetnega študija teoretične matematike.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom