Didaktika računalništva in učenje z računalnikom
(DRiUR)

Dopolnilno izobraževanje učiteljev