Verjetnostni račun
(VERRAC 4)

 This course allows guest users to enter


Elementarna verjetnost, slučajne spremenljivke, pričakovana vrednost, pogojna pričakovana vrednost, rodovne in karakteristične funkcije, limitni izreki, markovske verige, procesi v zveznem času, Brownovo gibanje

This course allows guest users to enter